Actueel

College Dordrecht stelt financieel arrangement op voor Dordrecht Academy

Er is weer een belangrijke stap gezet voor de realisatie van de Dordrecht Academy. Het college van B&W heeft een financieel arrangement samengesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. De totale subsidie voor de Dordrecht Academy is € 5.860.000,- voor onder andere de huisvesting, de ontwikkeling van opleidingen en versterking van de aansluiting MBO – HBO. Twee miljoen daarvan komt naar verwachting vanuit de regio deal waarbinnen de Dordrecht Academy een sleutelrol vervult. De provincie draagt twee ton bij. 

Verder biedt de gemeente de Dordrecht Academy een renteloze lening aan van tien miljoen euro. Deze wordt gebruikt als financiering voor de vertraging in de bekostiging en de aanloopkosten waar nog geen inkomsten tegenover staan.

Realiteit

Wethouder Peter Heijkoop: ‘Met dit financiële pakket zetten we weer een belangrijke stap in het realiseren van Dordrecht Academy. Ook de regiodeal levert een forse bijdrage. Dit arrangement sluit goed aan bij de beoogde investeringen vanuit het hoger onderwijs en het bedrijfsleven in de Dordrecht Academy. Hoger onderwijs is van essentiële waarde voor onze arbeidsmarkt, voor onze jongeren, voor onze stad. Daarom wil het college hier stevig in investeren.’

Regionale arbeidsmarkt

In de Dordrecht Academy ontwikkelen Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, Christelijke Hogeschool Ede, Avans Hogeschool, ROC Da Vinci college en werkgeversverenigingen een onderwijsaanbod dat aansluit op de regionale arbeidsmarkt. Hogeschool Rotterdam fungeert namens de partijen als penvoerder. De gemeente Dordrecht schept voorwaarden in verbindend en financieel opzicht.

Campusontwikkeling Dordrecht Academy
Invest in the Drecht Cities

Kom in contact

Wil jij meer weten over de regio en de mogelijkheden die de Drechtsteden biedt?
Neem dan contact met ons op.

Stuur een bericht

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline