Actueel

Dordrecht Academy en Career Boost nu officieel van start

In de Duurzaamheidsfabriek is het officiële startsein gegeven voor Dordrecht Academy en Career Boost. Dit unieke samenwerkingsverband zal leiden tot fors meer hoger onderwijs in de Drechtsteden, voor jongeren én werkenden. Het doel is om de tekorten aan hoger opgeleiden te bestrijden en het innoverend vermogen van bedrijven te vergroten.

Dordrecht Academy gaat tweejarige Associate degree-opleidingen bieden. Career Boost ontwikkelt en organiseert uitdagende stages, onderzoeksprojecten, minoren en afstudeerprojecten voor bachelorstudenten, zodat zij in de laatste fase van hun opleiding intensief kennis kunnen maken met bedrijven en werkgevers in deze regio. In de toekomst zullen beide zich vestigen in een nieuw, duurzaam gebouw op het Leerpark in Dordrecht.

De Dordtse wethouder Peter Heijkoop: ‘De start van Dordrecht Academy en Career Boost is een belangrijke stap om economische groei in de Drechtsteden te bevorderen. Het bedrijfsleven in de regio bloeit, met werkgevers die meespelen op wereldniveau. Om hun (inter)nationale concurrentiepositie te behouden en te kunnen groeien moeten bedrijven en instellingen continu innoveren. Daarvoor zijn hbo-geschoolde vakmensen nodig. Door het onderwijs nu fysiek te verankeren in Dordrecht blijven we die innovatie voeden met goed opgeleide werknemers. Bedrijven kunnen de juiste mensen vinden en jongeren uit de Drechtsteden krijgen meer perspectief op een goede baan in de regio.’

‘Om kwalitatief goed en op de regio afgestemd hoger onderwijs te kunnen bieden, moeten we radicaal anders naar het organiseren van onderwijs kijken’, licht bestuursvoorzitter Ron Bormans van Hogeschool Rotterdam toe. ‘Niet voor de beroepspraktijk onderwijs ontwerpen, maar mét. Daarom bundelen vier hogescholen en het Da Vinci College hun krachten, om van elkaar te leren, maar bovenal om samen met het werkveld het onderwijs af te stemmen op hun strategische uitdagingen, personeelsbehoefte en innovatievragen. Een voorbeeld voor Nederland zou je kunnen zeggen.’

Sjoerd Vollebregt, voorzitter van de Economic Development Board Drechtsteden, juicht de durf om onderwijs anders te organiseren toe: ‘Met Career Boost en Dordrecht Academy zetten we echt iets neer waar zowel werkgevers, werknemers als jongeren voordeel van hebben. Je ziet dat werkgevers praktische, hbo-geschoolde werknemers met een creatieve en ondernemende houding zoeken. Werknemers die bovendien in staat zijn goed samen te werken in multidisciplinaire teams. Voor werkgevers en werknemers moet het vanzelfsprekend worden blijvend te investeren in de professionele ontwikkeling. Dordrecht Academy en Career Boost brengen dit binnen handbereik. Voor de regio is dit noodzaak. Want stilstand is in deze dynamische tijd achteruitgang.’

Dordrecht Academy
Dordrecht Academy is de opleider van vakkundig, hoger opgeleid personeel in de regio Dordrecht. Hier kunnen werknemers (in deeltijd) en straks ook mbo’ers en havisten (in voltijd) tweejarige Associate-degree opleidingen volgen.

Dordrecht Academy is sterk verankerd in de regio. Haar opleidingen, ingebracht door Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en Christelijke Hogeschool Ede (CHE) worden samen met het werkveld verder ontwikkeld, op basis van innovatievraagstukken uit de regio. Dankzij dat samenspel kan Dordrecht Academy snel anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in de Drechtsteden. ‘De opleidingen zullen perfect aansluiten op mbo-opleidingen. Da Vinci College en Dordrecht Academy gaan samen doorlopende leerlijnen mbo-Ad ontwikkelen zodat onze studenten goed worden voorbereid op studeren in het hoger onderwijs’, licht Bestuursvoorzitter Peter Vrancken van het Da Vinci College toe. ‘Bovendien gaan we gezamenlijk projecten en opdrachten vormgeven waarin mbo-, Ad- en bachelorstudenten samenwerken.’

Bovendien worden theorie en praktijk met elkaar verbonden: studenten leren door te werken aan opdrachten in de beroepspraktijk. Na het behalen van hun hbo-diploma beschikken ze over up-to-date vakkennis en de praktische vaardigheden, die nodig zijn om groei en innovatie binnen een organisatie (en daarmee de regio) op gang te brengen.

Dordrecht Academy begint komend schooljaar met de volgende deeltijdopleidingen: Ad Logistiek (door Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam), Ad Integraal Bouwmanagement (door Hogeschool Rotterdam) en Ad Engineering (door Hogeschool Rotterdam). De Ad Sociaal Werk in de Zorg vanuit CHE bestaat al in Dordrecht, en ook deze opleiding sluit zich aan bij Dordrecht Academy. ‘Een mooie ontwikkeling’, licht Jan Hol, voorzitter van het College van Bestuur van Christelijke Hogeschool Ede toe. ‘Vanuit de afgelopen jaren die wij al in Dordrecht aanwezig waren, merkten wij dat de regio hoger onderwijs als welkome aanvulling zag. Nu brengen we de opleidingen in een gezamenlijk concept zodat we elkaar versterken. Op de inhoud kan elke hogeschool de opleiding met de eigen expertise en identiteit inkleuren.’

Vanaf september 2022 worden Ad Engineering, Ad Integraal Bouwmanagement en Ad Logistiek ook in voltijd gegeven. Bovendien start Dordrecht Academy dan – zowel in voltijd als deeltijd – met Ad Pedagogisch Educatief Professional en een opleiding Ad Informatie- en Communicatie Technologie (ICT).

Career Boost
Career Boost wordt dé aanjager van nieuwe samenwerkingen en innovaties in de Drechtsteden. Career Boost heeft met en voor de vijf grootste sectoren in de regio (Logistiek & Transport, Bouw, Maak- & Service Industrie, Zorg & Welzijn en Onderwijs) innovatieagenda’s in kaart gebracht: op basis daarvan organiseert Career Boost met haar netwerk van werkgevers, onderwijsexperts, jonge professionals en studenten kortlopende onderwijsactiviteiten. Denk aan stage- en afstudeeropdrachten, traineeships, challenges, ontwerpopdrachten, innovatievragen en minoren.

‘Career Boost maakt innovatie toegankelijk en toepasbaar voor de hele regio, die daardoor kan groeien. Bovendien vinden werkgevers dankzij Career Boost makkelijker de high potentials die zij nodig hebben. De manier waarop Career Boost dat doet is anders dan we in het hoger onderwijs gewend zijn. Het is mooi om midden in dit soort nieuwe samenwerkingen te staan zodat ook wij ervan kunnen leren’, motiveert Paul Rüpp, bestuursvoorzitter van Avans Hogeschool, het besluit van Avans om mee te doen in deze samenwerking.

Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden
Career Boost en Dordrecht Academy zijn onderdelen van het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden, een samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en werkgevers, waaronder Economic Development Board Drechtsteden en de gemeente Dordrecht. ‘Dat we dit gezamenlijk kunnen realiseren voor de Drechtsteden is bijzonder. Met al deze samenwerkingspartners aan boord gaan we ervoor om het meest innovatieve en samenwerkingsgerichte onderwijs van Nederland neer te zetten’, besluit Huug de Deugd, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland.

Sluit u ook aan?
Nu het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden (PHOD) stappen maakt, roept de Economic Development Board Bedrijven op zich aan te haken. Sjoerd Vollebregt (voorzitter EDB) en Erwin van Braam (programmadirecteur PHOD en EDB-lid) maken deze maand een ronde langs bedrijven om het vervolg van Dordrecht Academy en Career Boost te bespreken. Ook een gesprek? Ze komen graag bij u langs. Neem contact op met Leandra@dealdrechtcities.nl

Dordrecht Academy Hoger Onderwijs Drechtsteden Onderwijs Regionale Gebiedsontwikkeling
Invest in the Drecht Cities

Kom in contact

Wil jij meer weten over de regio en de mogelijkheden die de Drechtsteden biedt?
Neem dan contact met ons op.

Stuur een bericht

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline