EDB Programma

Innovatie Roadmaps

Bedrijven in de Drechtsteden zijn sterk in het toepassen van kennis en leveren daarmee een bijdrage aan sleuteltechnologieën. Met vijf roadmaps op innovatiethema’s wordt ingezet op het concretiseren en versnellen van innovaties. Deze thema’s zijn: Smart Manufacturing, Zorg Innovatie, Delta Technologie, Duurzaam Varen en Digital Mainport. De regio deal biedt hier projectbudget en een business developer per thema voor.

Smart Manufacturing

De Business Developer Smart Manufacturing bouwt een consortium op het gebied van smart manufacturing. Hierbij wordt de traditionele maakindustrie gekoppeld aan nieuwe ontwikkelingen. Door cross-sectorale verbanden ontstaan nieuwe toepassingen, mogelijkheden en inzichten in de huidige waardeketen. Overkoepelende thema’s zijn bijvoorbeeld circulair produceren en automatisering in de waardeketen. Ook Smart Maintenance speelt een belangrijke rol. Bedrijven samen laten werken aan innovaties om informatie over de staat van assets te verzamelen en te analyseren om zo onderhoud op tijd uit te voeren. Diverse initiatieven zijn al gestart in samenwerking tussen Duurzaamheidsfabriek, IQ en Deal.

Zorg Innovatie

De Business Developer Zorg Innovatie focust zich op een roadmap om te komen tot andere manieren van zorg. Dit draagt bij aan een beter gezondheidsniveau in de regio. Met alleen zorginnovatie en -technologie kom je er niet. De nieuwe zorgvormen en zorgmodellen moeten in de praktijk worden gebracht door bestaande en nieuwe generaties medisch personeel. Dit vraagt om een programma en een intensieve samenwerking tussen zorgaanbieders, het regionaal onderwijs op alle niveaus, gemeenten en inwoners. Om dit te bereiken bouwt de Business Developer aan een consortium in de volle breedte van de zorgketen. Denk aan ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, huisartsen, patiëntenorganisaties, maar ook aan bedrijven in de zorgtechnologie en onderwijspartijen. Hierbij wordt voortgebouwd op het project Incubation Center Welzijn- en Zorgtechnologie, geïnitieerd door het Da Vinci College, Albert Schweitzer Ziekenhuis en de Economic Development Board.

Duurzaam Varen

De Business Developer Duurzaam Varen gaat aan de slag met het ontwikkelen en uitvoeren van een Roadmap voor de maritieme sector. De maritieme sector en een verscheidenheid aan technische toeleveranciers is volop aanwezig in regio Drechtsteden-Gorinchem. Deze sector is zich bewust van de noodzaak om de industrie duurzamer in te richten. In het brede spectrum van duurzaam varen werken we aan verschillende thema’s. Dit gaat voornamelijk over slimme voortstuwing, alternatieve brandstoffen (Green Engine Technology), smart metrology en  smart technology (automatiseren). Diverse initiatieven zijn al gestart in de Duurzaamheidsfabriek en bij regionale bedrijven.

Delta Technologie

De rivieren en haar historie hebben de Drechtsteden en Gorinchem gevormd tot de maritieme topregio van nu. Van strijd tegen het water naar specialisten in omgang met het water. Met grote bedrijven als Van Oord, Boskalis, Damen Shipyards, Royal IHC, maar ook met innovatief MKB zoals Van den Herik en Netics is hét Nederlandse baggercluster gevestigd in deze regio. De Business Developer Delta Technology zet zich met een roadmap in om nog meer uit dit netwerk te halen. Met name door het stimuleren van consortia en pre-competitieve samenwerking. Diverse pilots zijn al gestart in samenwerking met de Economic Development Board.

Digital Mainport

De economische aanjager van BV Nederland is historisch gevormd door zeehavens, luchthavens en nu de digitale havens. De regio Drechtsteden is uniek in Nederland, omdat zij beschikt over een 100 procent open en onafhankelijk glasvezelnetwerk: de Digital Mainport. Dit netwerk is gedeeld eigendom van een groot aantal regionale partijen. Daardoor is er volledige vrijheid in het benutten van de digitale mogelijkheden. Met de Roadmap Digital Mainport bouwt de Business Developer aan een sterk digitaal netwerk voor innovatieve en slimme toepassingen. Door gebruik te maken van het state of the art open glasvezelnetwerk in het gebied. Zo wordt het bestaande glasvezelnetwerk toekomstproof gemaakt en beschikbaar voor demonstratieprojecten voor innovatieve toepassingen.

Initiatiefnemer:Regio Drechtsteden-Gorinchem Startdatum:september 2020
Strategic partner

Drechtsteden

www.drechtsteden.nl
Gemeente Gorinchem
Netwerkpartner

Gorinchem

www.gorinchem.nl
Partner

Provincie Zuid-Holland

www.zuid-holland.nl
Innovation Quarter
Netwerkpartner

Innovation Quarter

www.innovationquarter.nl
Strategic partner

Deal Drecht Cities

www.dealdrechtcities.nl

Sjoerd Vollebregt

Voorzitter

Linco Nieuwenhuyzen

Hoofd Innoveren InnovationQuarter

Maarten Burggraaf

Drechtsteden

Arjen de Jong

Business Developer Delta Technology

Max Remerie

Business Developer Digital Mainport

Pieter Boersma

Business Developer Duurzaam Varen

Liesbeth Leurs

Business Developer Zorg Innovatie

Jan Terlingen

Business Developer Smart Manufacturing
Invest in the Drecht Cities

Kom in contact

Wil jij meer weten over de regio en de mogelijkheden die de Drechtsteden biedt?
Neem dan contact met ons op.

Stuur een bericht

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline