Actueel

EDB wil regionale gebiedsvisie

In het jaarprogramma 2021 roept de Economic Development Board op tot een regionale gebiedsvisie. Sjoerd Vollebregt, voorzitter EDB: ‘De Drechtsteden is in transitie. We zien momentum om het eindresultaat hoogwaardig in te kleuren in een overkoepelende visie.’ Daarnaast laat de EDB zien op welke vijf programma’s komend jaar verder wordt ingezet.

Beleven, Wonen en Infra
Onderzoek heeft vorig jaar laten zien dat inwoners tevreden zijn, maar toch trekken nog teveel jonge mensen weg. De EDB zet met een aantal projecten in op het verhogen van de belevingswaarde in het gebied. Met het doel om hoger opgeleiden en jonge vernieuwers aan te trekken. Er wordt komend jaar meer aandacht besteed aan wonen en beleven en er wordt ingespeeld op sociale innovatie (initiatieven en inzichten van inwoners).

Innovatie Roadmaps
Toegepaste Innovatie is een van de drie pijlers uit de Regio Deal, naast Human Capital en Dynamische Oevers. Dit jaar worden vijf Roadmaps ontwikkeld voor de maakindustrie, maritieme sector en zorg. Op ieder onderwerp (Delta Technology, Smart manufacturing, Duurzaam Varen, Zorg Innovatie en Digital Mainport) gaat een business developeraan de slag. Zij mobiliseren de netwerken en ontwikkelen business cases en innovatieprojecten. Dit programma is een samenwerking tussen Drechtsteden (penvoerder gemeente Dordrecht), EDB en InnovationQuarter.

Dordrecht Academy
We zien dat jongeren steeds meer wegtrekken om te studeren in steden als Rotterdam, Delft, Den Haag of Utrecht om vervolgens niet meer terug te keren. Het gevolg: het gemiddelde opleidingsniveau van de Drechtsteden is drastisch weggezakt. Vanaf komend jaar opent de Dordrecht Academy haar deuren. Hier worden opleidingen aangeboden die meebewegen met de wensen van regionale bedrijven. De EDB blijft dit jaar inzetten op de brugfunctie tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Young Professionals
Het Young Professionals programma, door bedrijven en de EDB opgezet in 2017, is niet meer weg te denken uit het gebied. In vier jaar tijd is een netwerk van jonge werkenden in het gebied opgebouwd door hen samen te brengen bij challenges en events. Het doel is jong talent aantrekken en behouden voor het gebied. Dit jaar begint een nieuwe fase waarbij het programma professionaliseert. Een groep van tien bedrijven vormt nu zelf de ‘Drecht Cities Young Professionals board’. Deze groep organiseert de activiteiten, samen met een programmamanager van Deal. Er komt een online community platform, inhoudelijke sessies met regionale bestuurders over beleid en een mentorprogramma.

Vanaf dit jaar zullen de bedrijven en partners het programma zelf gaan bekostigen. Het is een open netwerk; op ieder gewenst moment kan worden ingestapt als full member of light member. Zo wil de EDB ervoor zorgen dat het programma op de lange termijn blijft bestaan.

Strategic Partnering
Dit programma staat voor slimme samenwerking tussen bedrijven en gaat dus per definitie over gezamenlijkheid. Het doel op langere termijn is dat de keten en samenhang tussen bedrijven in het gebied zichtbaar en voelbaar wordt, zowel voor werknemers als voor mensen van buiten de regio die met ons samenwerken. Dit jaar wordt een slimme aanpak ontwikkeld voor uiteenlopende samenwerkingsprojecten. De projecten, storytelling en positionering van het gebied gaan in dit programma hand in hand. De EDB is hier strategisch bij betrokken. Ook de expertise van Deal wordt ingezet.

De Economic Development Board gaat vol aan de slag in haar vijfde jaar! Benieuwd naar alle projecten en doelen? Het hele jaarprogramma download u hier.

Dordrecht Academy Drechtsteden Economic Development Board
Invest in the Drecht Cities

Kom in contact

Wil jij meer weten over de regio en de mogelijkheden die de Drechtsteden biedt?
Neem dan contact met ons op.

Stuur een bericht

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline