Initiatieven

Regionale Energiestrategie

De Drechtsteden willen in 2050 energieneutraal zijn. Met de ondertekening van het Energieakkoord Drechtsteden (februari 2018) wil de regio koploper zijn in Nederland. Ruim 30 bedrijven, overheden en kennisinstellingen tekenden mee. Ook de Economic Development Board zette haar handtekening onder het akkoord. Om het doel te halen is er de Regionale Energiestrategie (RES).

Nederland is opgedeeld in dertig energieregio’s. Deze regio’s hebben vanuit het Klimaatakkoord de opdracht een Regionale Energiestrategie (RES) te maken. Hierin gaat het over de opwekking van duurzame elektriciteit, het aardgasvrij maken van gebouwen en woningen, de opslag van energie en de energie-infrastructuur. Dit soort keuzes hebben grote invloed op het landschap. Daarom vraagt het om intensieve samenwerking en afstemming. Gemeenteraden, provinciale staten, de netbeheerder en het algemeen bestuur van de waterschappen hebben allemaal een belangrijke rol. Ook inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden nauw betrokken.

Energieneutraal worden kost tijd, maar kan worden opgedeeld uit kleine stappen. Daarom maakt de regio steeds gerichte keuzes voor de korte termijn. Dit betekent voor de komende periode (2019-2021) een focus op:

  • Gefaseerd los van aardgas
  • Duurzame opwekking van energie
  • Energiebesparing
  • hoogst haalbare maatschappelijke opbrengst
  • Stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen

Lees meer op de website Drechtsteden Energie.

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline