Actueel

Onderzoek naar Beleven gepubliceerd

Motivaction onderzocht de zichtbaarheidstoename in de Drechtsteden in opdracht van de EDB. Ruim 750 inwoners gaven hun mening over wonen en beleven in de regio. De tevredenheid is over het algemeen hoog, maar er is ruimte voor verbetering.

In 2018 keek het bureau Posad al vanuit een sociaal geografische bril naar de Drechtsteden. Hier kwamen zeven aanbevelingen uit. De EDB had behoefte aan meer inzicht in de meningen en opvattingen van inwoners over het gebied en schakelde Motivaction in. Het onderzoek van Motivaction is opgedeeld in twee delen: een enquête om inzicht te krijgen in de tevredenheid en het activiteitenniveau van inwoners en een deel over mentality-milieus. Uit het eerste deel blijkt dat Drechtstedeninwoners over het algemeen tevreden zijn en veel activiteiten ondernemen. Toch is er ruimte voor verbetering, vooral in het woningaanbod en de werkgelegenheid. Ook vindt het merendeel dat er meer beleving moet komen aan de oevers.

Motivaction staat bekend om haar mentality modellen. Hierin wordt de inwonerspopulatie niet opgedeeld op basis van sociodemografische gegevens, maar op basis van voorkeuren naar bijvoorbeeld type woningen, type vrijetijdsbesteding en hun kijk op milieu. Hieruit blijkt dat de groep ‘traditionelen’ het grootst is in de Drechtsteden en de groep (jonge) vernieuwers ondervertegenwoordigd is in vergelijking tot andere gebieden. De EDB gaat de komende tijd aan de slag met het omzetten van de conclusies in een actieagenda.

Download het hele rapport hier

Beleven Economic Development Board Human Capital Regionale Gebiedsontwikkeling Wonen
Invest in the Drecht Cities

Kom in contact

Wil jij meer weten over de regio en de mogelijkheden die de Drechtsteden biedt?
Neem dan contact met ons op.

Stuur een bericht

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline